Referencje

OBECNIE REALIZUJEMY PROJEKTY:   "Po nitce do kłębka - uczę się i odkrywam świat" w Przedszkolu nr 7 w Ustroniu październik 2013 - marzec 2014   Współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji...