Dla nauczycieli

OPOWIADAMY O ŚWIECIE to autorskie warsztaty etnologiczne, które prowadzimy już od 2007 roku. Powstają z połączenia naszej wiedzy (jesteśmy etnologami), doświadczeń (zdobywanych podczas podróży) i pasji do poznawania ludzi i świata (otwarta głowa i serce).

Stawiamy na multimedialne warsztaty i działanie, bo uważamy, że nie ma lepszej metody poznawczej niż samodzielna praca połączona z konkretną dawką dobrze dobranych informacji i odrobiną dobrej zabawy.

EDUKACJA

Nasze warsztaty w dużej mierze opieramy na bazie podstawy programowej takich przedmiotów jak: historia, przyroda, język polski, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie, etyka, edukacja dla bezpieczeństwa. Część warsztatów przygotowana jest też w oparciu o szkolne programy wychowawczo – profilaktyczne.
Chcemy, żeby nasze warsztaty były ciekawym uzupełnieniem programu szkolnego i dobrą formą edukacji pozalekcyjnej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KOMPETENCJE

Programy przygotowujemy starannie sprawdzając informacje i nie koloryzując. Nie fałszujemy rzeczywistości i nie ubarwiamy – jesteśmy etnologami i w odpowiedzialny sposób zbieramy informacje i je przekazujemy. Staramy się pokazać złożoność świata. Uczyć tolerancji i zrozumienia własnej kultury i kultur innych części świata.

CELE WARSZTATÓW

 • Kształtowanie kompetencji społecznych i kulturowych poprzez poszerzanie wiedzy o świecie.
 • Zaszczepienie tolerancji wobec innych kultur i otwarcie się na drugiego człowieka.
 • Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego i współzależności człowieka i przyrody.
 • Uwrażliwianie na postawy szacunku i dobre relacje międzyludzkie dzięki przybliżaniu różnic i podobieństw kulturowych.
 • Postawa szacunku wobec siebie. Uświadamianie własnej wartości.
 • Tworzenie poczucia odpowiedzialności. Za siebie i za innych. Za swoją szkołę, miasto, kraj.

CO ZYSKUJĄ UCZNIOWIE

 • Zdobywają konkretne umiejętności, przy każdym warsztacie działają manualnie.
 • Zobaczą dobrze opracowane prezentacje multimedialne z autorskimi filmami i zdjęciami z różnych stron świata.
 • Umiejętność poruszania ważnych tematów.
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Ośmielanie do przełamywania stereotypów – na przykładzie życia podróżników, badaczy, odkrywców.
 • Rozwijanie wyobraźni, nowych zainteresowań i pogłębianie pasji.
 • Wskazanie postaw moralno-społecznych godnych naśladowania.

CO ZYSKUJĄ NAUCZYCIELE

 • Nowe pomysły na przekazanie wiedzy.
 • Uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych.
 • Możliwość obserwacji swoich uczniów w nowych sytuacjach.
 • Realizowanie podstawy programowej w ciekawej formie, poprzez połączenie edukacji z rozrywką.

EFEKTY WARSZTATÓW

Podczas warsztatów otwierają się oczy, uszy i kubki smakowe.
Uczestnicy zdobywają nowe umiejętności i tworzą konkretne rzeczy.
Wyrabiają papier czerpany, pieką chleb, lepią z gliny,
ubijają masło, malują piaskiem, wyrabiają ser…

GDZIE I JAK DZIAŁAMY

Od 2007 roku prowadzimy warsztaty
w przedszkolach, szkołach, bibliotekach, ośrodkach kultury w całej Polsce.
Współpracujemy z firmami i muzeami, jeździmy na festiwale
i współorganizujemy festiwal Święto Herbaty w Cieszynie.

Opinie o nas