Domowo

DOM – jest naszym schronieniem, miejscem gdzie spędzamy teraz dużo więcej czasu niż zwykle.
Dom ma różne znaczenia. To nie tylko budynek mieszkalny, ale także rodzina, kawałek ziemi, najbliżsi ludzie, lokalna
społeczność, przyroda wokół. Interdyscyplinarny projekt „Domowo” ma na celu pokazać jak dom „wygląda” z różnych
perspektyw.

Projekt realizowany jest w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.