Referencje

Referencje

OBECNIE REALIZUJEMY PROJEKTY:

 

„Po nitce do kłębka – uczę się i odkrywam świat” w Przedszkolu nr 7 w Ustroniu

październik 2013 – marzec 2014

 

Współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 


{gallery}referencje{/gallery}

 


 

ZAKOŃCZONE PROJEKTY:

 

 

„Odkrywam – poznaję – wiem” w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Brennej i w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Górkach Małych

wrzesień 2012 – maj 2013

 

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

 

„Edukacja przez kulturę”  w Przedszkolu nr 7 w Ustroniu

październik 2012 – kwiecień 2013

 

Współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 

 

 

„Przedszkole równych szans” w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Brennej i w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Górkach Małych

listopad 2010 – czerwiec 2012

 

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

 

„Poznawanie Świata wokół nas kluczem do sukcesu w przyszłości” w Gminnym Przedszkolu w Wyrach

wrzesień 2010 – czerwiec 2012

 

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

 

 

 

„Jak żyć w globalnym rozwijającym się świecie” w Szkole Podstawowej nr 1 w Chybiu

maj 2010 – luty 2012

 

W ramach projektu „Nasza szkoła naszą szansą” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

„Jeszcze raz kultura” w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu

październik 2010 – kwiecień 2011

 

Projekt w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5 – „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

„…przez Świat”,  „…przez kuchnię do kultury” oraz warsztaty filmowe w ramach projektu „Klub na 102” w Gminie Brenna

marzec – grudzień 2010

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

„Poznajemy świat” w ramach projektu pn. „Witaj w Klubie” w Gminie Brenna

czerwiec – wrzesień 2009

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego