Dla szkół

Warsztaty dla szkół

 

Chcemy, żeby nasze warsztaty były ciekawym uzupełnieniem programu szkolnego i dobrą formą edukacji pozalekcyjnej. Dlatego, w dużej mierze, warsztaty dla szkół oparte są na bazie podstawy programowej.