STUDIA ROMOLOGICA

STUDIA ROMOLOGICA

Studia Romologica to pierwsze w Polsce naukowe pismo zajmujące się tematykę romską, wydawane przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie. To niezwykły zbiór artykułów romologów z całej Europy.

 

 

 

 

Każdy rocznik ma główny motyw, którym zajmują się naukowcy. W 2008 roku tematem przewodnim były tradycyjne sądy romskie, w 2009 roku – edukacja Romów, w 2010 roku to Samudaripen – ludobójstwo z czasie II wojny światowej.

W przygotowaniu jest czwarty tom, który poświęcony będzie religijności Romów.

W każdym tomie są też zawarte opinie, recenzje innych wydawnictw i opis wydarzeń. I tu szansa, dla tych, którzy mają coś do przekazania, powiedzenia na temat Cyganów.

Nasz skromny artykuł również znalazł się w tomie z 2010 roku na stronie 221 – „Cygański odpust okiem początkującego cyganologa”.

Zapraszamy do czytania!