JAK ŻYĆ W GLOBALNYM ŚWIECIE?

JAK ŻYĆ W GLOBALNYM ŚWIECIE?

Już w przyszłym tygodniu rozpoczynamy warsztaty etnologiczne w ramach projektu w Szkole Podstawowej nr 1 w Chybiu

 

„Jak żyć w globalnym, rozwijającym się świecie?” to cykl warsztatów w ramach projektu „Nasza szkoła naszą szansą” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społeczniego.

 

Tu pojawiać się będą informacje dla uczestników naszych warsztatów – czyli uczniów 1-6.