DZIECI opowiadamy GŁÓWNE

DZIECI opowiadamy GŁÓWNE

 

Nasz pomysł to POKAZANIE ŚWIATA NAJMŁODSZYM w czasie warsztatów etnologicznych. Poruszamy ciekawe tematy. Opowiadamy o kulturze ludzi mieszkających w różnych częściach świata. Mówimy o kuchni, muzyce, strojach, domach… Nie zapominamy oczywiście o Polsce – zobaczymy jak ciekawa i bogata jest nasza kultura. Podczas warsztatów działamy na wszystkie zmysły – dotykamy, wąchamy, słuchamy, smakujemy i zadajemy wiele pytań.


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

A dlaczego WARSZTATY?


WARSZTATY to aktywny udział wszystkich dzieci i świetna zabawa, podczas której uczą się najważniejszych wartości. Ideą naszych warsztatów jest zaszczepienie w uczestnikach tolerancji wobec innych kultur i religii. Chcemy im pomóc w zrozumieniu świata, w otwarciu się na drugiego człowieka, a przez to w lepszym poznaniu swojej kultury, zrozumieniu siebie samego i uświadomieniu własnej wartości.

 

Działanie metodą warsztatu to same zalety:

  • jest ciekawie i wesoło
  • poprzez współną zabawę i aktywne działanie lepiej poznajemy świat
  • uczestnicy angażują się w zajęcia

  • samodzielnie wyciągają wnioski

  • uczą się na podstawie własnego doświadczenia

Kategoria DZIECI to bardzo szeroka grupa – dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie szkół podstawowych. Jesteśmy elastyczni i program dostosowywany jest do odpowiednich grup wiekowych.